Παγωτίνια

Τα παγωτίνια μας διατίθενται σε ποικιλία γεύσεων και συσκευασίες 1kg ή ½ kg.
Ξυλάκια-Πυραυλάκια το 1kg: 10,00€
Παγωτίνια σε σχήμα donut το 1 kg: 11,00€

Search

We offer something different to local and foreign patrons and ensure you enjoy a memorable food experience every time.